برگزاری جلسه کمیته بررسی و رسیدگی به تخلفات پایان نامه ها و رساله ها
منتشر شده در تاریخ 24/تیر/1396 - 0:16

picture

در ابتدای جلسه؛ آقای دکتر زمانی زاده؛ مدیر کل امور پژوهشی و رئیس کمیته، ضمن تشكر و تاكید بر برگزاری منظم این جلسات و تاثیرگذاری نتایج این جلسه در ارتقای دانش كلی در پیشگیری از تخلفات پژوهشی، بر استمرار تشكیل جلسات كمیته مواردی را ایراد فرمودند. در ادامه، ضمن قرائت نتایج حاصل از بررسی های 10 مورد از تخلفات پژوهشی مرتبط با اعضای هیات علمی و یا دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، یك مورد از پرونده های مذكور تعیین تكلیف گردید و برای صدور رای به کمیته ویژه رسیدگی به تخلفات پژوهشی ارسال گردید، لیكن مابقی پرونده ها با توجه به اینکه نیاز به بررسی بیشتر و مدارک بیشتری بود به جلسات بعدی موکول شد. لازم به ذکر است جلسه کمیته بررسی و رسیدگی به تخلفات پایان نامه ها و رساله ها هر دو هفته یکبار در محل سازمان مرکزی برگزار می گردد و تاكنون ضمن بررسی 29 پرونده واصله به این حوزه، 20 پرونده؛ ضمن انجام بررسی های كارشناسی موشكافانه تعیین تكلیف گردیده است و جهت صدور رای به كمیته ویژه رسیدگی به تخلفات پایان نامه ارسال گردیده است که از پرونده های ارسال شده برای صدور رأی، برای تعداد 7 پرونده رأی کمیته تخلفات صادر شده است.

منبع خبر: معاونت پژوهشی سازمان مرکزی

برگزاری آزمون مصاحبه دکتری به صورت...
24/تیر/1396 - 0:23

picture

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مزیت‌های برگزاری آزمون مصاحبه دکتری به صورت استانی را توضیح داد.

ولایتی: تعلیم علوم انسانی نباید از...
24/تیر/1396 - 0:21

picture

دکتر علی اکبر ولایتی، رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه اسلامی ادبیات ایران را در دنیا غنی دانست و گفت: علوم انسانی باید پاسخ‌گوی نیازهای مردم باشد.